Ovaj pojam je kombinacija grčke riječi holos, što znači „cjelina“, i sufiksa -on, koji znači „dio“. Ova
kovanica upućuje na tendenciju Holona da se istovremeno ponašaju i kao nezavisna cjelina i kao integralni
dio kompleksnog sistema. Ideja Holona i Holonskih sistema je, najjednostavnije rečeno, da se „postigne više
sa manje“. Potencijal Holona možemo izračunati na sljedeći način: n=broj čvorova, K=broj konekcija=n(n-1)/2,
N=broj potencijalnih mreža=2^K. Tako za 10 čvorova (povezanih entiteta) postoji 45 mogućih konekcija i
2^45=35184372088832 potencijalnih mreža.


Prikaži Projman d.o.o, Banja Luka na većoj mapi.

- Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, BiH

- Tel/fax: +387 (51) 34 06 37

MSc Miloje Seksan

Miloje Seksan je jedan od osnivača i direktor kompanije Projman. Završio je master studije
iz oblasti projektnog menadžmenta na Univerzitetu u Liverpulu. Ima preko 10 godina iskustva u razvoju i upravljanju projektima u neprofitnom sektoru i u IKT industriji ali i u razvoju i implementaciji edukacijskih programa.

LinkedIn ProfilFacebook ProfilBiografija

Doc dr. Saša Petković

Saša Petković je profesor na Ekonomskom
fakultetu Univerziteta u Banja Luci, na užim naučnim oblastima iz teorijske i preduzetničke ekonomije i projektni menadžer u CARE International in Balkans sa 15 godina iskustva
iz oblasti edukacije, konsaltinga, fundraisininga
i upravljanja projektima.

LinkedIn ProfilFacebook ProfilBiografija

MSc Enes Mujkanović

Enes Mujkanović ima internacionalno iskustvo
od preko 25 godina u razvoju specijalnih
SW/HW rješenja za telekom i industriju, kao i vođenju projekata u toj oblasti. U zadnje vrijeme je radio kao CEO više start-up
kompanija kako inostranih tako i domaćih. Trenutno živi i radi u Sarajevu.

LinkedIn ProfilFacebook ProfilBiografija

Zoran Galić

Zoran Galić je filmski producent. Završio je stu-
dije filmske i TV režije na Akademiji umjetnosti
u Banja Luci a trenutno je na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti u BG. Filmovi koje je režirao ili producirao učestvovali su na preko 60 festivala na kojima su osvojili 18 međunarodnih i 11 nacionalnih nagrada.

LinkedIn ProfilFacebook ProfilBiografija

Naš holon

Inovacioni
centar

LinkedIn ProfilFacebook Profil

UPC

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Projman
Beograd

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Coing
Novi Sad

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Coing CS
Novi Sad

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Buka
Magazin

Twitter ProfilFacebook Profil

IT Automatic
Sarajevo

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Vizart
Film

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Genetic
Austria

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Rinderzucht
Austria

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Agropower
Austria

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Aced
Agencija

LinkedIn ProfilFacebook Profil

UPS

Twitter ProfilFacebook Profil

Advokat
Baroš

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Poslovni
Savjetnik

LinkedIn ProfilFacebook Profil

R Biro

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Partnership
for Innovation

Linkedin ProfilFacebook Profil

Sector
Security

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Sector
ADS

LinkedIn ProfilFacebook Profil

AGF

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Sva prava su zadržana.

Copyright © 2013.